مشخصات فنی دو گوشی دیگر آلکاتل مشخص شد

  ساعاتی پیش آلکاتل بطور رسمی مشخصات فنی دو گوشی دیگر خود از خانوادهOne Touch را که پیشتر درباره آن…

ادامه ←